Kebaikan Dunia Akhirat

Posted on April 25th, 2008 in Syi'ar Jum'ah by taufiq

“Robbana aatina fiddunnya khasanah wafil aakhiroti khasanah waqina adzabannar”, kita sering bahkan mungkin setiap hari memanjatkan doa itu, do’a yang intinya memohon kebaikan hidup di dunia, kebaikan hidup di akhirat, serta dijauhkan dari api neraka.

Tetapi apakah realita yang kita terapkan sehari-hari di dalam kehidupan?, apakah sudah mengarah ke arah suatu kebaikan seperti yang kita minta di dalam do’a itu ? Alangkah naifnya kita, sementara kita memohon supaya diberi kebaikan, tetapi justru tingkah laku kita masih cenderung sebaliknya.

Seorang Islam, wajib bersyahadat dengan menyebut nama Alloh sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rosululloh. Muhammad adalah Khotamul Anbiya. Tapi mengapa manusia bila diberi oleh Alloh swt kemudahan ilmu dapat menghafal al-qur’an saja sudah takabur dan menganggap dirinya sebagai nabi yang baru. Apalagi hingga membebaskan sholat dan puasa.

Memang semua itu tak lepas dari pengaruh mahkluk paling jahat yang disebut iblis. Dalam sumpahnya iblis berjanji untuk tetap selalu menggoda dan berusaha menjatuhkan manusia ke dalam sifat kemungkaran hingga tergolong ke dalam kaumnya. Untuk itu sebagai muslim taatlah beribadah sholat, laksanakan perintah Alloh dan jauhilah laranganNya, insya’ Alloh dengan melaksanakannya kita dapat meredam pengaruh-pengaruh buruk yang dilakukan oleh iblis.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.